Zielony zdrowy świat

Firma Bromelia Specialist lubi dodawać światu kolorów dzięki tym pięknym bromeliom. A dzięki inteligentnym, zrównoważonym rozwiązaniom i innowacjom przyczyniamy się do tego, że nasza planeta jest zielona i zdrowa.

Rośliny do wzrostu potrzebują światła, CO2 i wody. Nasi hodowcy uwielbiają pracować w naturze i wraz z nią, aby móc optymalizować proces uprawy. Wszystkie podejmowane przez nas decyzje w perspektywie krótko- i długofalowej przyczyniają się do tworzenia zdrowego środowiska – a to jest dobre zarówno dla ludzi, jak i roślin.

W efekcie otrzymujemy silną i zdrową roślinę, uprawianą w procesie, który wymaga minimum energii i generuje minimum ścieków chemicznych, odpadów i tworzyw sztucznych. Z optymizmem patrzymy w przyszłość i wspólnie tworzymy naszą kolorową i i zieloną planetę dzięki roślinom prosto z naszych szkółek i szklarni, docierającym do każdego salonu.

Good for people, planet and plant

Zrównoważonym rozwiązaniom i innowacjom

Zdrowie roślin

Uprawa zdrowych i mocnych bromelii to nie coś, czym zajmujemy się sami. Natura ma tak wiele do zaoferowania – od małych owadów po dziwaczne gekony. Stworzenia te pomagają nam utrzymać nasze rośliny w zdrowiu, dzięki czemu mogą bez przeszkód rosnąć.

Energia

Nasze rośliny uwielbiają słońce, które ogrzewa szklarnie, aby bromelie mogły rosnąć. A kiedy słońce zdąży się już schować, wówczas ogrzewamy nasze szklarnie ciepłem odpadowym z elektrowni w Rotterdamie.

Woda

Podobnie jak my, rośliny potrzebują wody, aby ugasić pragnienie. W specjalnych misach zbieramy deszczówkę do podlewania, a nadmiar wody, której rośliny już nie potrzebują, jest ponownie zbierany, oczyszczany i jeszcze raz wykorzystywany.

Recykling odpadów

Jesteśmy wielkimi fanami recyklingu. Plastikowe doniczki i tacki oraz kartonowe opakowania są wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu. Pozostałości segregujemy na odpady organiczne, tworzywa sztuczne, kartony i szkło, dzięki czemu wszystko to można przetworzyć i ponownie wykorzystać.

Sponsoring

Bromelie to rośliny pochodzące z tropikalnych lasów deszczowych Ameryki Środkowej i Południowej, gdzie można spotkać ponad 3000 odmian. Jako partner inicjatywy Adopt Rainforest chronimy lasy deszczowe Kostaryki, a tym samym tropikalne miejsce pochodzenia rodziny Bromeliowatych

Lasy deszczowe Kostaryki należą do najpiękniejszych, najbardziej wyjątkowych i bioróżnorodnych miejsc na ziemi – dlatego uratowanie ich dla obecnej generacji i przyszłych pokoleń ma kluczowe znaczenie. Adopt Rainforest realizuje to w taki sposób, że skupuje kawałki ziemi zawierające roślinność lasów deszczowych. Kiedy się to uda, zakupiona ziemia zaczyna podlegać kostarykańskiemu prawu ochrony przyrody, dzięki czemu a sposób nieograniczony jest chroniona przed komercyjną eksploatacją. Adopt Rainforest ściśle współpracuje również z kostarykańskimi strażnikami leśnymi w celu podnoszenia świadomości i zaangażowania miejscowej ludności. Ostatecznym celem jest ochrona 2000 hektarów lasu deszczowego – nie tylko pod kątem ochrony roślinności, ale również dla małp i jaguarów, które stopniowo będą tu wracać.

Oprócz tego Adopt Rainforest prowadzi lokalne badania nad wpływem użytkowania gruntów na bioróżnorodność. Badania te są prowadzone z udziałem uczniów z całego świata. Adopt Rainforest organizuje również w Niderlandach działania mające na celu podnoszenie świadomości tu na miejscu, a także realizuje programy edukacyjne dla szkół podstawowych o nazwie Regenwoud van de Kinderen! [Dziecięcy Las Deszczowy].

Jesteśmy bardzo dumni z tej fantastycznej, zielonej i zrównoważonej współpracy z wpływową fundacją

Więcej informacji na temat fundacji można znaleźć na stronie internetowej...

Adopt Rainforest